Brede steun in Tweede Kamer voor Participatiewet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de Participatiewet. Na een twee dagen durend debat stemden de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP , CDA en Bontes voor de wet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) die tot doel heeft mensen met een beperking veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Staatssecretaris Klijnsma is blij met de brede steun voor de Participatiewet. Ze wees in een reactie op de lange voorgeschiedenis van het wetsvoorstel. Over de wens om te komen tot één regeling voor mensen die vanwege een beperking een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben is jarenlang gedebatteerd. Klijnsma: “Het is fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Vooral voor de mensen die het betreft en ook voor de gemeenten die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering. Ik ben erg gemotiveerd de Participatiewet binnenkort ook met de Eerste Kamer te kunnen bespreken”.

Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning . Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten.

De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw bedragen nu bijna 11 miljard euro. Ondanks de bezuinigingen blijven deze uitgaven op de lange termijn doorgroeien naar 11,8 miljard. Zonder de maatregelen uit de Participatiewet zouden de kosten oplopen naar 13,5 miljard euro.

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, treedt de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking. Staatssecretaris Klijnsma: “Mensen met een beperking zijn te lang ‘geparkeerd’ in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Ik ben daar niet van. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan. En als dat niet lukt, zijn er genoeg andere manieren waarop mensen geholpen kunnen worden om te participeren. Want nogmaals: iedereen wil graag meedoen”.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief