Bredere kijk op kwaliteit persoonsgegevens gewenst in sociale zekerheid

UWV, SVB en gemeenten zorgen ervoor dat ze over de juiste gegevens van burgers beschikken. Die gegevens hebben ze nodig voor hun eigen taken, zoals het verzorgen van uitkeringen. De Inspectie SZW vindt het wenselijk dat ze er meer oog voor hebben dat andere partijen de gegevens ook moeten kunnen gebruiken.

De organisaties zijn voor hun dienstverlening namelijk steeds meer afhankelijk van elkaars gegevens. Ze werken veel met elkaar samen en met organisaties in andere sectoren, zoals de zorg. Daarbij wisselen ze veel gegevens uit, variërend van adresgegevens tot informatie over inkomen en woonsituatie.

De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) illustreert het organisatieoverstijgende belang van juistheid van gegevens. Eind 2011 bevatte de GBA volgens het CBS 387.000 personen met de status ‘vertrokken onbekend waarheen’. Overheidsorganisaties – dus ook gemeenten, UWV en SVB – zijn verplicht om een aantal persoonsgegevens uit de GBA te halen. Burgers hebben ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze gegevens kloppen. Eventuele veranderingen en onjuistheden moeten ze melden. Het is belangrijk dat de organisaties burgers hierop wijzen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief