Bruno Bruins vindt eenvoudiger regels flinke stap voorwaarts

Minder en eenvoudiger regels komen de kwaliteit van het werk van UWV ten goede en dragen bij aan een beter begrip bij de burger. Het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen, is wat dat betreft een flinke stap voorwaarts. Deze boodschap gaf Bruno Bruins in zijn nieuwjaarstoespraak voor relaties op donderdag 10 januari. De UWV-bestuursvoorzitter sprak de hoop uit dat hier de komende jaren een verdere slag in wordt gemaakt. Onder de ruim 100 aanwezigen was ook staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Bruins stond uitgebreid stil bij de prestaties van UWV over 2012. Voor 1,2 miljoen Nederlanders verzorgde UWV maandelijks een uitkering, meer dan 100.000 mensen kregen een sociaal-medische beoordeling en honderdduizenden mensen werden geholpen aan een baan of kregen hulp bij het vinden ervan, bijvoorbeeld met een sollicitatietraining. Ondanks de grote bezuinigingen bleef de klanttevredenheid daarbij op peil. Werkzoekenden gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,0, werkgevers een 6,3.

Volgens Bruins zet UWV zich schrap om de gevolgen van de crisis op te vangen. Daarbij is volgens hem enig verwachtingsmanagement op zijn plaats, met name bij de invoering van de digitale dienstverlening. “We bouwen een nieuw huis, en dat kost tijd. Het wordt een prima huis, maar het duurt nog jaren tot het af is. We zijn ons er zeer van bewust dat klanten hier tijdens de verbouwing hinder van kunnen ondervinden.”

Het nieuwe regeerakkoord is volgens Bruins een steun in de rug voor UWV. De taken worden nu flink uitgebreid, zoals op het gebied van ontslag en handhaving. De 100 miljoen euro die door het kabinet is toegezegd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, zal voor een belangrijk deel door UWV worden besteed om oudere werkzoekenden te helpen.

“2013 wordt voor UWV een jaar van hard fietsen bergop, soms met tegenwind. “Maar samen met het ministerie en gemeenten zetten we de schouders eronder en stropen we de mouwen op”, zo sloot Bruins af.

Bron: Nieuwsbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief