Burger rechtstreeks naar UWV voor indicatie arbeidsvermogen

Om de instroom in het doelgroepregister te versnellen is besloten dat burgers zich rechtstreeks bij UWV kunnen melden voor een Beoordeling arbeidsvermogen. Burgers hoeven hiervoor niet meer langs de gemeente.

Vanaf 15 juni kan iedereen een aanvraagformulier Beoordeling arbeidsvermogen downloaden van uwv.nl/arbeidsvermogen (op het moment van schrijven overigens niet bereikbaar). Deze kan dan samen met een ouder, begeleider, mentor of iemand van de gemeenteworden ingevuld . Voor burgers betekent het dat zij niet meer naar de gemeente hoeven om in aanmerking te komen voor een Indicatie banenafspraak.

Vanaf 1 juli voert UWV de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Bij deze beoordeling onderzoekt UWV of iemand arbeidsvermogen heeft en in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. En zo nee, of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister. Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijkt UWV of hij een Wajong-uitkering kan krijgen. Dat alles gebeurt in één beoordeling.

Door de integrale beoordeling kan UWV in een keer vaststellen of iemand in aanmerking komt voor de Wajong, het doelgroepregister of toch het wettelijk minimumloon. Zowel de aanvrager als de gemeente krijgen de uitkomst van de beoordeling.

Bron: Gemeente.nu

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief