CBS: Aantal personen met bijstand gestegen in 2014, aantal jongeren met bijstand groeit niet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2014 verder toegenomen, met 22 duizend. Dit is 10 duizend minder dan de stijging in 2013. Het aantal jongeren in de bijstand is niet toegenomen. Eind 2014 telde Nederland 435 duizend personen met een bijstandsuitkering. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Aantal jongeren met bijstand stabiel

In 2014 is alleen het aantal bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder toegenomen. Het aantal jongeren (tot 27 jaar) met bijstand bleef gelijk: 38 duizend. Jongeren lijken daarmee te profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Zij komen minder dan anderen in de bijstand of vinden sneller vanuit de bijstand een baan. Het aantrekken van de arbeidsmarkt is te zien aan de stijging van het aantal vacatures en banen, waarover het CBS eerder deze maand publiceerde, en de stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen. De bijstand volgt de aantrekkende arbeidsmarkt met vertraging doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker een baan vinden dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand, die dan ook de meeste kans hebben om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Zo hebben zes op de tien 45-plussers met bijstand al drie jaar of langer een uitkering.

Meeste mensen met langdurige bijstand in Rotterdam

In 2014 hadden in Nederland 17 personen per duizend inwoners langdurig, oftewel minstens drie jaar bijstand. De langdurige-bijstandsdichtheid varieert sterk tussen gemeenten. Van de gemeenten met minstens 100 duizend inwoners is in Rotterdam deze bijstandsdichtheid met 51 uitkeringen per duizend inwoners het grootst. Bijstandsgerechtigden in Rotterdam vinden minder vaak een baan.
Mensen die langdurig in de bijstand zitten, zijn gemiddeld lager opgeleid en ouder dan personen die erin slagen werk te vinden.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief