Cedris en Divosa: Ondanks zorgen over geld, meedenken over Participatiewet

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer geven Cedris en Divosa aan dat zij de uitdagingen uit het regeerakkoord willen aangaan. Zij willen constructief meedenken over de nieuwe Participatiewet en hervorming van de sociale werkvoorziening. Dat neemt niet weg dat beide organisaties de zorgen van de VNG delen over de bezuinigingen die met de overheveling van rijkstaken gepaard gaan. Daarnaast willen zij afspraken maken over beleidsvrijheid en rekenschap.

De wet voegt – delen van – Wajong, Wsw en bijstand samen tot één regeling voor mensen die hun salaris voor een werkgever niet kunnen terugverdienen. Al eerder pleitten VNG, Cedris en Divosa voor samenvoeging van deze regelingen.

Vertrouwen en ruimte

In de brief vragen Cedris en Divosa de politiek duidelijkheid te verschaffen over de financiën. Zij vragen de Kamer ook om vertrouwen en ruimte om zaken lokaal te organiseren. Alleen dan is het volgens hen haalbaar de taken met minder budget uit te voeren.

Verantwoordelijkheid

De voorzitters van Cedris en Divosa, Iris van Bennekom en René Paas, realiseren zich dat gemeenten en SW-bedrijven een enorme verantwoordelijkheid krijgen. Daarom pleiten zij in de brief voor een sector waarin effectiviteit en vakmanschap verder worden ontwikkeld.

Transparantie

In ruil voor de noodzakelijke vrijheid en ruimte voor lokaal maatwerk willen zij transparantie bieden over de resultaten die gemeenten en SW-bedrijven bereiken. Afgelopen week hield Paas zijn leden op het VNG Divosa Najaarscongres al voor dat ‘wie om loslaten vraagt, vertrouwen moet kunnen bieden’.

Bijlage: Brief_Cedris_en_Divosa_aan_TK-commissie_SZW

Bron: www.divosa.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief