Cedris publiceert “Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk”

Hoe helpen we jongeren met een arbeidsbeperking die van school komen aan een betaalde  baan? De kennis en infrastructuur van SW-bedrijven kan hier een belangrijke rol bij spelen. Sommige SW-bedrijven zijn al actief betrokken bij de begeleiding van school naar werk, terwijl anderen nog zoekende zijn. In deze nieuwe publicatie van SBCM en Cedris leest u, aan de hand van achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden, hoe u deze jongeren kunt begeleiden.

Deze publicatie biedt een overzicht van de verschillende keuzes die SW-bedrijven hebben gemaakt in de begeleiding van jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (PrO) en het entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt. U vindt:

  • informatie over de rol van de verschillende partijen bij het begeleiden van jongeren met een arbeidsbeperking, zoals de rol van verschillende afdelingen van gemeenten en van de scholen;
  • inzicht in de rollen die SW-bedrijven kunnen hebben bij het begeleiden van deze jongeren naar de arbeidsmarkt;
  • tips voor samenwerking met gemeenten en scholen, samenwerking binnen een netwerk en de begeleiding van de jongeren;
  • inzicht in de financieringsmogelijkheden van de samenwerking en projecten.

Met deze publicatie willen Cedris en SBCM managers en beleidsmakers van SW-bedrijven, die aan het begin staan van samenwerking of waarbij het proces minder vlot verloopt, voeden met praktijkvoorbeelden en tips. Daarnaast hopen zij professionals die met de doelgroep aan de slag gaan te inspireren.

Download de publicatie (PDF, 43 pagina’s)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief