Celstraffen voor PGB-fraude

De rechtbank in Maastricht heeft vandaag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 30 maanden. Zij hebben samen fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Twee van hen hebben ook geprobeerd getuigen te beïnvloeden.

Eén verdachte had ook harddrugs in bezit, een verboden stroomstootwapen en munitie. Behalve gevangenisstraf krijgen de verdachten ook een voorwaardelijk beroepsverbod: als zij binnen de proeftijd van 5 jaar nog eens een strafbaar feit plegen, dan mogen zij 5 jaar niet werken binnen de zorg.

De zaak tegen een zevende verdachte is aangehouden wegens ziekte van de verdachte.

Alle verdachten werkten voor een onderneming die mensen met een PGB en zorgverleners bij elkaar bracht, de zorg regelde en de administratie van het PGB verzorgde. De verdachten verleenden daarbij ook nog zelf zorg aan diverse mensen. Zij declareerden echter niet alleen de echt gewerkte uren. Ook uren die niet waren gewerkt, werden in rekening gebracht. Naar schatting is op die manier zo’n 970.000 euro ten onrechte opgestreken. De PGB-houders werkten aan deze fraude mee en kregen ook een deel van het gefraudeerde geld.

De verdachten waren zelf onderdeel van het zorgsysteem. Zij werden dagelijks geconfronteerd met de noodzaak van voldoende geld voor de zorg. Juist zij zouden ervan doordrongen moeten zijn dat frauderen ten koste zou gaan van de hulpbehoevenden. Uitputting van de beschikbare financiële middelen zijn van invloed op de kwaliteit van de zorg.

De verdachten moeten het geld dat zij verdienden met de fraude terugbetalen aan de Staat. De terug te betalen bedragen variëren van 71.929,88 euro tot 252.641,60 euro.

Twee ondernemingen moeten allebei een geldboete van 5.000 euro betalen. Twee van de verdachten lieten zich via deze bedrijven uitbetalen. Door als onderneming betrokken te raken bij fraude wordt het vertrouwen beschaamd dat de maatschappij in het algemeen en de zakenwereld in het bijzonder moet kunnen stellen in de integriteit van ondernemingen. Naar het oordeel van de rechtbank past een onvoorwaardelijke geldboete bij dit verwijt.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief