CNV Jongeren en UWV helpen jonggehandicapten op de arbeidsmarkt

CNV Jongeren en UWV gaan nauwer samenwerken om zoveel mogelijk jongeren met een arbeidsbeperking een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te bieden. Op donderdag 9 januari sloten de partijen een convenant om de samenwerking te bekrachtigen.

Door op regionaal niveau intensief samen te werken en verbindingen te leggen met andere partijen willen CNV Jongeren en UWV mensen met een arbeidsbeperking meer kansen bieden op werk. De krachtenbundeling moet er voor zorgen dat meer Wajongers een duurzame baan vinden én behouden bij een werkgever.

Om de aanpak tot een succes te maken zoeken UWV en CNV Jongeren actief de samenwerking met gemeenten en werkgevers. Michiel Hietkamp, voorzitter CNV Jongeren: ‘De expertise van UWV en CNV Jongeren kunnen een grote bijdrage leveren aan de integratie van wajongers. Kennis en kunde die meer in de regio’s nodig zal zijn met de overheveling van taken naar gemeenten.’

Bestaande CNV-projecten zoals de Realisten Roadmovie, het Realisten Promoteam en HARRIE worden samen met UWV doorgezet en doorontwikkeld. Deze projecten zijn essentieel in de integratie van de Wajonger naar de werkvloer. Ze zijn gericht op jonggehandicapten met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, mensen met beperkingen in het autistisch spectrum en mensen met beperkingen als gevolg van een chronische ziekte.

CNV Jongeren en UWV ontplooien al jaren activiteiten die er toe leiden dat mensen met een arbeidsbeperking maximaal werk kunnen verrichten en behouden. Met de ondertekening van het convenant zetten ze zich ook de komende periode in voor meer participatie van arbeidsbeperkten.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief