Cofinanciering sectorplannen: regeling 2015 voor derde tijdvak met brug-WW is gepubliceerd

De Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 is gepubliceerd. De regeling richt zich specifiek op de cofinanciering van sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk, met de mogelijkheid van brug-WW.

Juist in deze tijd van voorzichtig herstel van de economie en de arbeidsmarkt is het belangrijk om te ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en om kansen om mensen aan het werk te helpen niet onbenut blijven. Het kabinet en de sociale partners hebben in de afgelopen periode afspraken gemaakt om transities op de arbeidsmarkt structureel te bevorderen, onder andere met de Wet werk en zekerheid (Wwz). Met de brug-WW in combinatie met de derde tranche sectorplannen is het mogelijk om een verdere impuls te geven aan het door sociale partners, sectoren en bedrijven in gang zetten van transities op de arbeidsmarkt. Het doel van de regeling 2015 is om gewenste overgangen vanuit werk en vanuit werkloosheid naar hetzelfde of een ander beroep te stimuleren bij een andere werkgever.

De maatregelen in het derde tijdvak moeten zijn gericht op het aan het werk helpen van mensen die met werkloosheid worden bedreigd, dan wel mensen die werkloos zijn. Het samenwerkingsverband bestaat altijd tenminste uit een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie. Provincies en (centrum)gemeenten kunnen een actieve rol spelen bij regionale sectorplannen. Het is de bedoeling dat het samenwerkingsverband dat het plan indient, de arbeidsmarktanalyse toespitst op kansrijke beroepen in de sectoren en/of regio’s waarin naar verwachting op de korte en (middel)lange termijn vacatures beschikbaar zijn. Op basis hiervan treft het samenwerkingsverband een of meer maatregelen om mensen naar deze vacatures toe te leiden. De cofinanciering door SZW bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Met de aanpassingen wordt ook beoogd om baanwisselingen waarbij aanzienlijke omscholing nodig is voor een overstap naar een andere werkgever, al dan niet in een ander beroep, beter te ondersteunen. In deze gevallen kunnen werknemers, die deelnemen aan de maatregelen uit sectorplannen uit het derde aanvraagtijdvak en zich omscholen, ook gebruikmaken van de zogenoemde brug-WW. In de brug-WW ontvangt de werknemer een WW-uitkering over de uren dat hij scholing volgt, in combinatie met een baan bij een andere werkgever. Daarnaast betaalt de werkgever salaris voor de uren waarin wordt gewerkt.

Op 15 januari 2015 zal het ministerie van SZW het derde tijdvak openstellen waarin sectorplannen kunnen worden ingediend. Het tijdvak sluit op 29 mei 2015. Het totale beschikbare budget voor dit tijdvak is 150 miljoen euro.

De Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief