Crisis veroorzaakt langere verzuimduur

Door de economische crisis is de gemiddelde verzuimduur van uitzendkrachten het afgelopen jaar gestegen met ruim 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van Acture, private uitvoerder sociale verzekeringen. Verzuim van uitzendkrachten kost een uitzendbureau veel geld. Zowel qua kosten van verzuim als door het niet kunnen factureren van declarabele uren.

Eigenrisicodragen Ziektewet

Inmiddels heeft de uitzendbranche als eerste sector in Nederland zich massaal bekeerd tot het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Vanaf 1 januari 2013 is ruim 75 procent van de loonsom in de uitzendsector eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De keuze is ingegeven door de stijgende premies bij de publieke verzekeraar UWV en door de gewijzigde wetgeving waardoor de premies steeds individueler per bureau worden omgeslagen. De noodzaak om grip te krijgen en te houden op zieke uitzendkrachten is daarmee enorm toegenomen en wordt door de sector ook massaal onderkend. De verschillen tussen publieke en private uitvoering komen hierdoor ook steeds duidelijker naar voren, waardoor de private uitvoering van de Ziektewet tussen nu en 1 januari 2016 nog verder zal toenemen. 1 januari 2016 is een belangrijke datum vanwege de afronding van de modernisering van de Ziektewet.

Stijging verzuim door crisis

Inmiddels heeft Acture de uitstroomcijfers over 2012 berekend, evenals de netto-claimduur. De netto-claimduur (het aantal dagen per melding dat iemand ziek is) laat een stijging zien van 7 dagen in 2011 naar 8,49 dagen in 2012. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het teruggelopen aantal vacatures, waardoor de kans op directe terugkeer naar de laatste baan of doorplaatsing naar een volgende baan is afgenomen. Uitzendkrachten zijn daardoor minder gemotiveerd om zich direct beter te melden; met een dagje langer in de Ziektewet als resultaat.

Voor 2013 verwacht Acture dat het gemiddelde aantal ziektedagen per melding verder stijgt naar tussen de 9,5 en 10 dagen. Na 2013 zal de verzuimduur vermoedelijk afnemen. Dit zal vooral gebeuren vanwege de implementatie van een aantal maatregelen die voortkomen uit de gewijzigde wetgeving en – als de CPB-prognoses kloppen – helaas niet omdat het economisch herstel dan heeft plaatsgevonden, waardoor er weer meer werk beschikbaar is.

Effect nieuwe wetgeving

De factor arbeid, aan het werk zijn, is belangrijk om herstel te realiseren. Nu is het nog zo dat iemand daadwerkelijk vervangende arbeid, passend bij zijn benutbare mogelijkheden moet verrichten om tot herstel te kunnen komen. In de nieuwe wetgeving wordt er vanaf 1 januari 2014 gekeurd op het verdienvermogen. Als iemand dan de capaciteit heeft om met zijn beperkingen toch 65 procent van zijn laatstverdiende loon te verwerven, wordt hij hersteld verklaard. Het is dan aan de persoon zelf om bijpassend werk te gaan zoeken. Dit zal vooral op het langdurige verzuim een positief effect hebben, verwachten wij. Hoeveel is lastig te voorspellen: zoals te zien valt in onderstaande tabel, is de uitstroom voor het eerste jaar al bijna 95 procent, de overige 5 procent gaat gekeurd worden conform de nieuwe regels.

Uitstroom naar claimduur – Acture 2012

Claimduur – Uitstroom naar claimduur in %
< 2 weken –  77,77%
2 – 6 weken – 10,25%
6 – 13 weken – 3,66%
13 – 26 weken – 1,81%
26 – 52 weken – 1,10%
52 – 104 weken – 0,44%

In zijn totaliteit kunnen we daarmee concluderen dat 2013 nog een lastig jaar gaat worden qua kosten van verzuim, en dat deze zullen stijgen ten opzichte van 2012. De maatregelen die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving zullen vooral in 2014 effect hebben.

Crisis veroorzaakt langere verzuimduur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief