Daling aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is afgelopen jaar licht gedaald en stabiliseert in 2013. De instroom van WIA en Wajong stabiliseert dit jaar. Het aantal WAO-uitkeringen neemt als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneratie snel af. Als gevolg van de economische crisis zet de groei van het aantal WW-uitkeringen door. Dit staat in de Januarinota 2013 die UWV aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangeboden.

De WIA-instroom bevindt zich in 2012 en naar verwachting ook in 2013 onder het niveau van 2011. Aan de stijging van de WIA-instroom is daarmee een eind gekomen. Het aantal WAO-uitkeringen blijft snel dalen als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneraties en zal dit jaar onder de 400.000 uitkomen. Het aantal Wajong-uitkeringen stijgt, maar de Wajong-instroom is stabiel en ligt sinds de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 onder het niveau van de oude Wajong.

Het aantal WW-uitkeringen stijgt als gevolg van de economische crisis. UWV voorspelt voor dit jaar een groei van bijna vijftigduizend WW-uitkeringen.

Negatief fondsvermogen

Het totaal vermogen van alle UWV-fondsen samen kwam eind 2012 uit op een negatief saldo van 0,9 miljard euro. UWV verwacht dat het tekort eind 2013 groeit naar 5 miljard euro. Het tekort wordt veroorzaakt door het groeiend beroep op de WW-fondsen vanwege de economische crisis.

Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief