De geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter per 1 december 2018

Sinds het verschijnen van de Werkwijzer Poortwachter op 24 maart 2017 is een aantal vragen en opmerkingen door het UWV ontvangen. Die terugkoppeling leidde tot aanvulling op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst.

De delen van de tekst die zijn aangevuld of verduidelijkt, zijn links in de kantlijn met een blauwe streep gemarkeerd. Daarnaast zijn er in de hele tekst kleine redactionele aanpassingen gedaan, zodat het document beter aansluit bij de tekstrichtlijnen van UWV.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer.

Over de Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Download de Werkwijzer Poortwachter (PDF, 585 KB)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief