De Krom werkt al aan taaleis in bijstand

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) werkt al aan een wetsvoorstel waardoor het spreken van de Nederlandse taal of het leren daarvan een vereiste wordt voor het krijgen van bijstand. Dat hield de VVD-bewindsman donderdag zijn partijgenote Cora van Nieuwenhuizen in de Tweede Kamer voor tijdens een debat over het aantal allochtonen in de bijstand.

De VVD kondigde begin 2010 een initiatiefwetsvoorstel aan, waardoor het beheersen van de Nederlandse taal een voorwaarde wordt om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Volgens Van Nieuwenhuizen wordt dit voorstel nog uitgewerkt op advies van de Raad van State. Het VVD-Kamerlid hoopt dat de wet nog dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld en per 1 januari 2013 kan ingaan. Zij waarschuwde De Krom op haar beurt voor ”onnodig werk”. De staatssecretaris streeft ernaar nog voor de zomer met zijn wetsvoorstel te komen. Hij wil gemeenten verplichten om mensen in de bijstand die niet hun best doen om aan het werk te komen, te korten op de uitkering.Dat geldt ook voor mensen die niet bereid zijn om hun Nederlands bij te spijkeren als dat hun kansen op een baan vergroot.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer schamperde dat er ”een wedstrijd lijkt te ontstaan: welke VVD’er het eerste met de wet komt”. Bovendien is er volgens de PvdA, SP en GroenLinks sowieso sprake van onnodig werk, omdat mensen in de bijstand al verplicht zijn hun best te doen om aan het werk te komen.

De Krom wees erop dat gemeente nu een bevoegdheid hebben om sancties op te leggen aan mensen in de bijstand die niet meewerken. Daarvan wil hij een verplichting maken. Volgens hem treden gemeenten nu nog verschillend op. Volgens Van Nieuwenhuizen is het VVD-voorstel ook bedoeld om de taaleis echt voor iedereen te laten gelden. Daarbij wees ze op het toenemend beroep op de sociale zekerheid door Polen en arbeidsmigranten uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Bron: ANP

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief