De wet werken naar vermogen: een wolf in schaapskleren?

In april 2011 verscheen de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen. Daarin worden de contouren geschetst van een nieuwe Wet Werken naar vermogen; een uniforme regeling voor ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’ die meer eenheid en duidelijkheid en meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt moet gaan brengen. De stelling die prof. mr. S. Klosse en prof. dr. J. Muysken in dit artikel betrekken, is dat dit niet gaat lukken op de voorgestelde manier. Zij onderbouwen dit door een aantal knelpunten bloot te leggen en geven in het licht daarvan de gedachte mee om de gelijke kansen problematiek eens vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Een van de conclusies is dat het kabinet terug kan naar de tekentafel om een gefaseerde regeling in te voeren waarbij het vertrekpunt nog steeds kan zijn dat er een uniforme regeling moet komen die de bestaande “lappendeken” omvormt tot een transparant en consistent geheel en de beoogde groepen gelijk behandelt.

Lees het artikel (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief