Decentralisatie Awbz van de baan

De decentralisatie van de begeleiding Awbz naar gemeenten op 1 januari gaat niet door. Ook de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de IQ-maatregel worden ingetrokken.

Controversieel

Dit blijkt uit de vrijdag gepresenteerde Voorjaarsnota-2012 van het kabinet. Over de decentralisatie jeugdzorg wordt in de voorjaarsnota met geen woord gerept. Die kan nog controversieel worden verklaard. Daarover neemt de Kamer naar verwachting komende week een besluit.

Huishoudtoets

De eigen bijdrage GGZ wordt verzacht, om de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare groepen te garanderen. Het is onduidelijk op welke wijze dit wordt geregeld. De huishoudinkomenstoets wordt, zoals al eerder bekend werd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 teruggedraaid. De kosten die de gemeenten hiervoor al hebben gemaakt, moeten zij zelf betalen, zo blijkt uit de voorjaarsnota. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze week overigens een claim van 20 miljoen euro bij het Rijk neergelegd voor de gemaakte kosten voor de invoering van de huishoudtoets.z

Onderkant

De beweging die is ingezet om zorg en werk dichterbij de burger te organiseren wordt door het kabinet op pauze gezet, aldus de VNG in een reactie op de voorjaarsnota.  In de sociale zekerheid is nu onduidelijk hoe de toekomst van de Sociale Werkplaatsen er uit komt te zien en hoe gemeenten aan de onderkant van de arbeidsmarkt slagvaardiger kunnen gaan opereren.

De VNG pleit in haar inzet voor verkiezingen dat het nieuwe kabinet de decentralisaties van de Awbz-begeleiding naar de Wmo met kracht voortzet. Dit omdat daar breed draagvlak voor is.

Teleurgesteld

Divosa is teleurgesteld dat de Wwnv definitief van de baan is. Minstens zo teleurstellend vindt Divosa-voorzitter René Paas het dat de middelen die nodig zijn om de sector te hervormen nu gebruikt worden om het financieringstekort terug te dringen. ‘Gemeenten hebben dat geld keihard nodig om de, in de toekomst noodzakelijke, besparingen te realiseren. Kabinet en Kamer halen met hun besluit een streep door het werk dat gemeenten al hebben verricht.’

Terug bij af

De komende tijd zal Divosa benutten om in overleg met Kamerleden het oorspronkelijk idee van één regeling voor mensen die niet of nauwelijks aan werk komen dichterbij te brengen. Paas vindt het onbegrijpelijk dat de partijen de mogelijkheid om de kansen op de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden te verbeteren hebben laten lopen. Hij vindt dat het besluit rond de Wwnv veel verder gaat dan controversieel verklaren. ‘In feite zijn we weer terug bij af’, aldus Paas. Omdat ook een alternatieve visie op hoe het dan wel moet ontbreekt, vreest Paas dat het nog zeker tot 2014 duurt voor er een nieuwe wet is.

Bron: Binnenlands Bestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief