Deel gemeenten verliest re-integratiebudget voor klassieke WWB’ers

Vanaf 2018 ontvangt bijna 12% van de gemeenten geen budget meer voor de re-integratie van ‘klassieke WWB’ers’. Zij behouden nog wel een bedrag voor de WSW en hulp aan mensen die voorheen beroep konden doen op de Wajong. Dat blijkt uit de mei-circulaire van het ministerie van SZW.

Het verlies van Participatiebudget treft vooral gemeenten met een lage bijstandsdichtheid (weinig mensen in de bijstand per 100 inwoners). Daarnaast zijn er nog een aantal gemeenten die 80-90% van het budget voor klassieke WWB’ers verliezen.

Navraag
Deze ontwikkeling is voor Divosa, de vereniging van sociale diensten, reden geweest om het ministerie te vragen of het echt de bedoeling is dat zoveel gemeenten vanaf 2018 niets tot bijna niets meer ontvangen om de klassieke WWB-doelgroep WWB te re-integreren.

Mei-circulaire
De mei-circulaire bevat een overzicht van de Integratie-uitkering Sociaal Domein. Die uitkering is opgebouwd uit budgetten voor de WMO, Jeugd en ook het Participatiebudget. Dat Participatiebudget is ook weer opgebouwd uit drie deelbudgetten: een bedrag voor de WSW, een bedrag voor begeleiding en re-integratie van de nieuwe doelgroep (mensen die voorheen een beroep konden doen op de Wajong) en een bedrag voor klassieke WWB’ers. Het staat gemeenten vervolgens vrij om de Integratie-uitkering zelf te verdelen over de verschillende taken en doelgroepen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief