Delta Lloyd legt zich neer bij verbod verhoging WGA-premie

Delta Lloyd gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 30 oktober 2013. Daarin werd bepaald dat voor klanten de premie van hun WGA-eigenrisicodragerpolissen niet tussentijds eenzijdig mag worden verhoogd met een beroep op de en-blocclausule.

Geen hoger beroep dus, maar wel blijft de verzekeraar bij het standpunt dat ze de en-blocclausule op de juiste manier heeft toegepast. “Wij vinden het echter belangrijker om onze klanten nu duidelijkheid te geven over de premie van hun WGA-ER verzekering in 2014”, zegt Delta Lloyd. “Daarom passen wij de uitspraak toe op alle klanten in een vergelijkbare situatie. Wij draaien daarom de premieverhoging terug voor onze klanten die een contractvervaldatum na 1 januari 2014 hebben. We zetten die WGA-ER verzekeringen tegen de premie van 2013 voort tot de volgende contractvervaldatum. Bij klanten waar het contract op 1 januari 2014 afloopt, wordt de premieverhoging wel doorgevoerd. Onze klanten worden deze week door Delta Lloyd geΓ―nformeerd over de gevolgen die dit besluit voor hen heeft.”

Uitspraak

De uitspraak werd gedaan in kort geding, aangespannen door de Universiteit Utrecht, supermarkt Dirk van den Broek en het Deventer Ziekenhuis. Partijen kregen van Delta Lloyd premieverhogingen tot 500% voor de kiezen. De rechtbank: “Het dient voor rekening en risico van de verzekeraar te komen dat hij zijn eigen risico’s niet goed heeft ingeschat, waardoor hij geconfronteerd wordt met tegenvallende resultaten.” Geen overmacht, dus geen beroep op de enbloc-bepaling.

Tegenvaller

De uitspraak was een forse tegenvaller voor de verzekeraar die eind februari bekend maakte geleidelijk aan te willen stoppen met verzekeringen voor WGA eigenrisicodragers. “Per 1 januari 2016 trekt Delta Lloyd zich volledig terug uit de WGA-ER markt en bieden wij geen WGA-ER verzekeringen meer aan”, aldus de verzekeraar.

Bron: AMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief