Delta Lloyd stopt verkoop WGA-ERD-polis

Delta Lloyd heeft de verlieslijdende volmachttekening op de internationale scheepvaartactiviteiten beëindigd en zal zich geleidelijk terugtrekken van de markt voor WGA eigen risicodragers arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat zei bestuursvoorzitter Niek Hoek tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Per direct stopt Delta Lloyd met de verkoop van verzekeringen voor het WGA ER. Per 1 januari 2016 zegt Delta Lloyd ook de bestaande portefeuille op. Bestaande klanten kunnen tot 1 januari 2016 bij Delta Lloyd verzekerd blijven voor het WGA ER voor hun vaste personeel. “Door de nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA – specifiek het bijkomende risico van flexwerkers – ziet Delta Lloyd geen reële mogelijkheid meer dit risico te verzekeren”, aldus een toelichting op dit besluit. In 2012 moest de verzekeraar een forse reservering opnemen voor claims op WGA-inkomensverzekeringen.

Cijfers

De cijfermatige vooruitgang die Delta Lloyd in 2012 boekte, is volgens Hoek voor een belangrijk deel te danken aan “de robuuste en brede mix aan distributiekanalen.” In 2012 werd ondermeer de joint venture voor verzekeringen met ABN Amro Bank verder verstevigd. Delta Lloyd zag het totale bruto premie-inkomen met 13% afnemen tot € 4,7 mrd (2011: € 5,4 mrd) Deze afname komt volledig voor rekening van het levenbedrijf waar het bruto premie-inkomen met 18% daalt naar € 3,3 mrd (2011: 4,0 mrd). Het bruto premie-inkomen Schade komt stabiel uit op € 1,4 mrd (2011: € 1,4 mrd). De nieuwe productie leven- en pensioenverzekeringen (uitgedrukt in NAPI) bedraagt € 401 mln (2011: € 475 mln). Het operationeel resultaat bedraagt € 404 mln (2011: € 480 mln). De operationele kosten nemen met 7% af tot € 782 mln. De wettelijke solvabiliteitseis wordt met 212% ruimschoots gehaald.

IFRS

Het IFRS resultaat na belastingen en belang derden is echter, mede door de lage rentestand en de tegen marktwaarde gewaardeerde IFRS-balans, sterk afgenomen van € -183 mln in 2011 tot € -1.495 mln in 2012. Hoek: “Omdat wij, anders dan gebruikelijk in onze sector, onze levenvoorzieningen tegen de geldende marktrente waarderen leidde dit tot een aanzienlijke verhoging van de voorzieningen ten behoeve van onze polishouders.” Delta Lloyd versterkte de voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen en beleggingscontracten in 2012 met € 4,7 mrd.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief