Demotie wordt steeds gewoner

Demotie krijgt een belangrijkere plaats in het personeelsbeleid, in bijna de helft van de organisaties staat het op de agenda. Dat blijkt uit een onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot en salarisverwerker ADP onder ruim 800 personeelsfunctionarissen.

Een kwart van de organisaties doet al aan demotie. Dat betekent dat met name oudere werknemers wordt gevraagd om over te stappen naar een lagere, minder zware functie. “Vergrijzing en verhoging van de AOW-leeftijd vinden hun weerslag in het personeelsbeleid,” zegt Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

Demotie treft vooral ouderen. Maar ook jongere werknemers die in een bepaalde functie niet meer op hun plaats zijn, krijgen ermee te maken. Van der Spek: “Het kan dat iemand in zijn functie vastloopt, zonder dat de toegevoegde waarde waargemaakt wordt.”

Arbeidsvoorwaarden
Dit jaar heeft ook weer 15 procent van de ondervraagde bedrijven de arbeidsvoorwaarden versoberd. Vorig jaar was dat percentage 25. Het gaat hierbij om versobering van de salarissen of verlofregelingen.

“Wat positief is, is dat bedrijven meer vooruit gaan kijken. Hierbij is het ook belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt waarom zo’n stap nodig is”, zegt Van der Spek hierover.

Pensioenpremie
In het onderzoek is ook gevraagd wat werkgevers dit jaar doen met het voordeel dat ze hebben van de verlaging van de pensioenpremies. Slechts 20 procent van de werkgevers sluist dit voordeel door naar de werknemer.

Bron: NOS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief