Den Haag schrapt terugwerkende kracht WGA-flex

Verschillende bronnen in Den Haag melden dat het inlooprisico WGA-flex wordt aangepast, waardoor de nu geldende terugwerkende kracht verdwijnt. Hiermee wordt bedoeld dat verzekeraars op bestaande WGA-ERD verzekeringen door invoering van de nieuwe wet BeZaVa plots per 2016 de financiële uitkeringslast er bij kregen voor werknemers zonder vast dienstverband en met een eerste ziektedag vanaf 2010, die uiteindelijk in de WGA terechtkomen. Voor deze groep liepen de verzekeraars oorspronkelijk geen risico, maar kregen dit met terugwerkende kracht door de nieuwe wet toebedeeld zonder dat zij hier risicopremie voor hebben ontvangen.

Voor verzekeraars begint het risico voor de WGA-flex waarschijnlijk nu pas per 1 januari 2016. Die datum is dan ook het moment dat het risico kan worden gecalculeerd en ingeprijsd in de premiestelling, de eerste uitkeringen ontstaan dan vanaf 1 januari 2018. Er komt nu een toekomstig en calculeerbaar risico bij in plaats van een met terugwerkende kracht opgelegd feit waar niets meer aan te doen is.

Het is nog niet definitief

Lobbyisten van het Verbond van Verzekeraars hebben deze week op het ministerie van SZW gesproken met de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen (IVV). Onderwerp van gesprek was de koppeling WGA-vast en WGA-flex. Die koppeling blijft gewoon bestaan. De verwachting is dat het ministerie van SZW later deze maand een bericht naar buiten brengt waarin de exacte wijzigingen uiteen worden gezet.

Het Verbond van Verzekeraars bevestigt alleen dat er gesprekken over dit onderwerp worden gevoerd, ook met het ministerie van SZW. Inhoudelijk is het Verbond positief gestemd, maar de verzekeraarskoepel benadrukt dat zolang er geen brief naar de Tweede Kamer is gegaan, er helemaal niets zeker is.

Wat vooraf ging

Vanaf 2016 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één gedifferentieerde WGA-premie. Deze verplichte koppeling geldt ook voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn. Een werkgever die besluit eigenrisicodrager te blijven, is vanaf dat moment dus zowel voor de vaste als ook voor de flexwerkers eigenrisicodrager. Alleen is voor die laatste groep nooit premie aan de private verzekeraar afgedragen. In de bestaande situatie moet de werkgever over het flex-risico daarom een afkoopsom betalen, omdat de WGA uitkeringen van de flexwerkers die vanaf 1 januari 2012 zijn ingegaan (en dus een eerste ziektedag hebben vanaf 2010) dan ook voor zijn rekening komen: het ‘inlooprisico WGA-flex’. Volgens een aantal verzekeraars zou dit het einde van de rol van verzekeraars betekenen in het hybride stelsel. Als de nu uitgelekte plannen kloppen, dan is die angst binnenkort van tafel en kunnen wellicht ook de partijen die de markt hierdoor de rug toekeerden weer terugkeren.

Bron: AMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief