Divosa roept leden op door te gaan met voorbereiding op Wwnv

Dat de Wet werken naar vermogen (Wwnv) door de val van het kabinet dreigt te stranden, is volgens Divosa-voorzitter René Paas voor sociale diensten geen reden om achterover te leunen. Gezien de brede steun voor de gedachte dat mensen gaan werken naar vermogen en de samenvoeging van regelingen, verwacht hij dat een variant op de wet in de verkiezingsstrijd of daarna opnieuw aan de orde zal komen. De kabinetscrisis doet bovendien niets af aan het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand en de ‘monsterbezuinigingen’ die los van de Wwnv zijn ingeboekt.

Het besef dat werkgevers klanten zijn van de sociale diensten, is inmiddels onomkeerbaar. Divosa vindt daarom dat gemeenten verder zouden moeten gaan met verbetering van de werkgeversdienstverlening. De vorming van arbeidsmarktregio’s en een betere samenwerking met het UWV maken daar volgens hem deel van uit. “Wwnv of niet, zonder werkgevers geen werk”, aldus Paas.

Hoewel het instrument loondispensatie waarschijnlijk niet op korte termijn beschikbaar zal zijn voor bijstandsgerechtigden, adviseert Paas gemeenten toch er ervaring mee op te gaan doen. De huidige wet staat inzet van loonkostensubsidie toe, waardoor gemeenten nu al in de praktijk kunnen uitzoeken hoe instrument het beste kan worden ingezet.

Divosa pleit al jaren voor een regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Paas hoopt dat de politiek de economische crisis benut voor een fundamentele herbezinning op de sociale zekerheid. De lappendeken aan regelingen maakt het aan werk helpen van mensen met een uitkering ‘onnodig moeilijk’. De Wwnv heeft grote gebreken, maar in een tijd van ‘monsterbezuinigingen’, wel een stap in de goede richting.

De heropende discussie over de Wwnv zal waarschijnlijk niet leiden tot hogere re-integratiebudgetten, zo verwacht Divosa. Verreweg de meeste bezuinigingen, hangen namelijk niet samen met de Wwnv en zijn al ingeboekt. Bovendien gaan de Haagse discussies vandaag niet over ruimere budgetten, maar over forse extra bezuinigingen. Degene die in de vertraging kansen zien om de bezuinigingen terug te draaien ‘hopen tegen beter weten in’, denkt Paas.

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief