Divosa Voorjaarscongres 21 en 22 mei 2015

Ook dit jaar is SV Land wederom vertegenwoordigd op het jaarlijkse Divosa Congres. Dit keer houden we een workshop waarbij we de FIP methode presenteren. Deze methode staat voor Frequent Intensief Persoonlijk contact met de cliënt. Deze presentatie doen we in samenwerking met de ISD Brabantse Wal. Vanaf 1 november vorig jaar verricht SV Land met de Erasmus universiteit en genoemde ISD een pilot. De eerste berichten zijn positief te noemen. Onderstaand het thema van het congres.

Is het nog ver? De Participatiewet is ingevoerd, de werkbedrijven beginnen te draaien. De decentralisaties in de zorg zijn doorgevoerd, al geldt 2015 nog wel als een ‘overgangsjaar’. Nog lang niet alles is af. Maar de nieuwe realiteit begint door te dringen. Gemeenten en hun partners wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Aan de omvang van de budgetten. Ze werken aan nieuwe routines.

Is het nog ver? Nederland snakt naar het eind van de crisis. Maar het is echt een goede vraag of 2015 een jaar van economisch herstel zal zijn. De pessimisten kijken bezorgd naar de onrust om ons heen en op de financiële markten. En ook de optimisten zijn zuinig met procenten. Het lijkt haast uitgesloten dat op korte termijn een krachtig herstel van de arbeidsmarkt komt. Een flinke daling van de bijstandsuitkeringen lijkt nog ver.

Is het nog ver? Ons voorjaarscongres is in Groningen. Een stad die in heel Nederland beroemd is omdat het er fantastisch is. En berucht om de afstand. Nederlanders vinden Groningen ver. Maar wie actuele ontwikkelingen in het sociale domein wil zien, moet zeker naar Groningen. De stad is vitaal, maar de streek vergrijst en verarmt. In dat klimaat hebben door de mens gemaakte aardbevingen een schokkende impact.

Is het nog ver? We trekken een spoor van vernieuwing door Nederland. We weten waar we heen willen, maar nog niet hoe we er komen. Het Divosa-voorjaarscongres is de gelegenheid bij uitstek om de voortgang te bespreken. Om tips uit te wisselen en een rondje langs de velden te doen. Wat is nog ingewikkeld en waar kun je al resultaten zien? Want ook als het nog ver is, moet je wel weten dat je de goede kant op gaat.Divosa Voorjaarscongres 2015

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief