Doelgroep voor garantiebanen toch uitgebreid

Ook hoger opgeleiden kunnen straks in aanmerking komen voor de 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten die zijn aangekondigd. Mocht blijken dat dat tot verdringing van lager opgeleiden leidt, dan wordt het aantal banen uitgebreid.

Bonden en werkgevers

VVD en PvdA zijn het eens geworden over een plan daarvoor. Dat wordt naar verwachting gesteund door de ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) woensdag. Het kabinet heeft eerder met vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over de 125.000 extra banen. Die zijn in beginsel alleen bestemd voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Die doelgroep wordt nu uitgebreid, zodat ook hoger opgeleiden in principe een kans maken.

Niet ten koste van bestaande doelgroep

VVD, D66 en CDA pleitten al langer voor het uitbreiden van de doelgroep, net als werkgevers en vakbonden. VVD-Kamerlid Sjoerd Potters is dan ook tevreden dat dat gelukt is. PvdA-Kamerlid John Kerstens had geen bezwaar tegen een grotere doelgroep, maar wilde niet dat dat ten koste zou gaan van de bestaande. Kerstens constateert dat hij daarin zijn zin heeft gekregen. Als de gemaakte afspraken over de 125.000 banen niet worden gehaald, wil Klijnsma bedrijven verplichten arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, op straffe van een boete.

Alleen als quotum niet wordt gehaald

Potters en Kerstens onderstrepen allebei dat het niet hun bedoeling is het aantal van 125.000 uit te breiden. Pas als het quotum dat met de bedrijven is afgesproken niet wordt gehaald, mogen de hoger opgeleiden ook meegeteld worden. Het moet dan gaan om banen bovenop de afgesproken 125.000. De boete bedraagt 5000 euro. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt het boetebedrag voor bedrijven te laag. Ze zal voorstellen het te verdubbelen.

Bron: Binnenlandsbestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief