DUO mag reisgegevens student onder voorwaarden inzien om fraude tegen te gaan

Het ministerie van Onderwijs mocht de reisgegevens van een student opvragen om te controlen of ze niet fraudeerde met haar studiebeurs. De Centrale Raad van Beroep vindt de controle zwaarder wegen dan de inbreuk op de privacy.

De zaak startte vorig jaar nadat was gebleken dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) namens het ministerie de ov-chipkaartgegevens van honderden studenten had opgevraagd. De dienst wilde controleren of de studenten fraudeerden met hun beurs.

Om een hogere studiebeurs te krijgen, geven studenten soms op dat ze uitwonend zijn, terwijl ze eigenlijk nog bij hun ouders wonen. De reisgegevens van de ov-chipkaart zijn een belangrijk middel om na te gaan of het adres dat studenten opgeven wel klopt.

Een van de studenten was het niet eens met het opvragen van haar ov-gegevens door DUO bij Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, en stapte naar de rechter. De rechtbank oordeelde dat DUO privacyregels had overtreden en gaf de student gelijk.

DUO was het daar niet mee eens en stapte vervolgens naar de Centrale Raad van Beroep. De dienst wees erop dat de studenten van wie de gegevens waren opgevraagd allemaal binnen zorgvuldig opgestelde ‘risicoprofielen’ vielen en dat met de adresfraude veel gemeenschapsgeld is gemoeid.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de wet het opvragen van gegevens door toezichthouders onder voorwaarden mogelijk maakt.

“Omdat het opvragen van de reisgegevens nog niet maakt dat alle gangen van de student worden nagegaan, is de inbreuk op de privacy, gelet op het doel van de controle (fraudebestrijding), niet zo ernstig dat die ontoelaatbaar is te achten.”

De raad tekent daarbij aan dat de reisgegevens maar weinig bewijskracht hebben, omdat er een andere verklaring kan zijn voor afwijkend reisgedrag. De student die de zaak had aangespannen, hoeft de uitwonendenstudiebeurs niet terug te betalen, want zelfs met de reisgegevens is er niet voldoende bewijs dat de student niet op het opgegeven adres woont.

Tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan geen van de partijen meer in hoger beroep gaan. De Maatschappij voor Beter OV noemde de methode van DUO eerder “buitenproportioneel”.

Bron: NOS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief