Een derde eindedienstverbanders wordt ontslagen tijdens ziekte

Zieke werknemers met een tijdelijk contract krijgen voldoende begeleiding van hun werkgever. Tegelijkertijd is de ziekte wel een reden om een contract niet te verlengen. Die conclusie trekken drie onderzoekers van AStri en UWV in hun onderzoek naar zieke eindedienstverbanders.

Ongeveer een derde van de eindedienstverbanders (EDV’ers) in het vangnet is ontslagen uit een vast dienstverband. Gemiddeld zijn ze vier maanden ziek voordat de ZW-uitkering inging en UWV de re-integratie overnam. Het blijkt onderzoek geeft aanwijzingen dat werkgevers tijdelijke contracten en reorganisaties aangrijpen om werknemers die ziek zijn, of een mindere gezondheid hebben, uit te laten stromen. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat zij deze werknemers voldoende re-integratiebegeleiding bieden in de periode voordat het contract eindigt.

Tot 2012 hadden werkgevers nog weinig financieel belang bij de re-integratie van mensen met een tijdelijk contract. De enige zorg was te voldoen aan de re-integratieverplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter, om een loondoorbetalingsanctie van UWV te voorkomen. UWV toetst namelijk deze inspanningen. Met de invoering van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnet (BeZaVa) vanaf 2013 worden de financiële belangen van de werkgever groter. De hoogte van de Ziektewetpremie gaat vanaf 2014 afhangen van het aantal (tijdelijke) werknemers dat vanaf 2012 uitstroomt naar de Ziektewet. Wellicht gaat dit ertoe leiden dat werkgevers hun re-integratie-inspanningen gaan optimaliseren, in plaats van alleen ‘voldoende’ te doen. En mogelijk zullen werkgevers nu ook vaker na afloop van het contract nog re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf bieden, om daarmee het herstel en de uitstroom uit de Ziektewet te bevorderen. Vanuit de Ziektewet is het nu nog moeilijk een werkgever te vinden waar een vangnetter in passend werk kan re-integreren.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief