Een doelgroepverklaring aanvragen; hoe gaat dat in z’n werk?

Bij de doelgroep ‘oudere werknemer’ gaat het om een 56-plusser die voor hij in dienst kwam een uitkering genoot. Werknemers met een arbeidsbeperking zijn arbeidsgehandicapten, werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen en scholingsbelemmerden. De voordeelbedragen voor het in dienst nemen van ouderen of arbeidsgehandicapten bedraagt maximaal 6.000 euro per jaar.

Als een werkgever een arbeidsgehandicapte herplaatst dan is er recht op één jaar voordeel. Het maximale voordeelbedrag voor het in dienst nemen van scholingsbelemmerden of werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak bedraagt maximaal 2.000 euro per jaar.

Werkgever
Als een werkgever gebruik wil maken van LKV’s, moet hij van de werknemers die onder de doelgroep vallen een doelgroepverklaring in het bezit hebben. De werknemer vraagt, afhankelijk van het soort uitkering dat hij geniet voorafgaand aan de dienstbetrekking, een zogenoemde doelgroepverklaring aan bij het UWV of de gemeente.

De werknemer kan overigens ook zijn werkgever machtigen om deze verklaring aan te vragen. Zodra de doelgroepverklaring binnen is (en niet eerder), kan in de loonaangifte een vinkje voor het loonkostenvoordeel bij de werknemer worden geplaatst.

Doelgroepverklaring
Een doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking zijn aangevraagd. De overheid wil met deze beperkte aanvraagtermijn bereiken dat het loonkostenvoordeel niet wordt betaald als een dienstverband al is aangegaan. Een werkgever hoeft op dat moment immers niet meer overgehaald te worden om een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Na de termijn van drie maanden kan de doelgroepverklaring niet meer worden verstrekt en kan de werkgever dus ook geen enkele aanspraak meer maken op het loonkostenvoordeel in verband met deze werknemer. Ook bij het herplaatsen van een werknemer, moet er tijdig een doelgroepverklaring zijn aangevraagd om voor het loonkostenvoordeel in aanmerking te komen. Tijdig is in dat geval binnen drie maanden na de herplaatsing van de werknemer.

Coronacrisis
Door de coronacrisis lukt het soms niet om de aanvraag op tijd te doen. Bijvoorbeeld omdat kantoren dicht zijn. Of omdat werknemers geen handtekening kunnen zetten onder een machtiging voor de werkgever om de doelgroepverklaring aan te vragen. De aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring LKV wordt daarom tijdelijk met drie maanden verlengd. Voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van zes maanden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief