Een sociaal leven in bijstand vrijwel onmogelijk

Gezinnen met kinderen die van de bijstand rond moeten komen, hebben bijna geen geld voor sociale participatie. Een gezin met twee kinderen heeft per maand na aftrek van de vaste lasten en huishoudelijke uitgaven zo’n vijf euro over voor kadootjes, sporten en uitgaan. Dit blijkt uit cijfers die het Nibud op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2013.  Het Nibud ziet dat er de afgelopen vijf jaar nog nooit zo weinig ruimte in het budget van bijstandsgerechtigden is geweest.

Maandelijks vijf euro voor sporten en verjaardagen

In 2008 had een gezin met 2 kinderen nog 7% (121 euro) van het totale budget over voor sociale participatie. Nu is dat 0,3% (5 euro). Dit betekent letterlijk, niet naar verjaardagen kunnen, geen geld om te sporten en de extra bijdragen voor schooluitstapjes niet kunnen betalen, of geen geld hebben voor andere onvermijdbare uitgaven. De bijstandsuitkering voor een stel met kinderen is even hoog als de uitkering voor een stel zonder kinderen (€ 1256,-). De kosten van kinderen moet worden gedekt uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

In de praktijk blijkt deze ruimte niet voldoende om de extra uitgaven mee te dekken. Een gezin zou volgens het Nibud minstens € 244,- per maand kwijt zijn aan sociale participatie. Op basis van onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar sociale participatie heeft het Nibud een pakket samengesteld waarmee een minimale deelname aan de maatschappij mogelijk is. In het Budgethandboek 2013 is precies te lezen welke uitgaven daar allemaal onder vallen.

Meer geld naar huur- energie en eigen risico zorgverzekering

Het Nibud ziet dat vooral de vaste lasten en de reserveringsuitgaven zijn gestegen de afgelopen vijf jaar. Hierdoor gaat bij een stel met twee kinderen nu bijna 45% van het inkomen op aan de vaste lasten, 35% aan huishoudelijke uitgaven en 20% aan de reserveringsuitgaven. Het Nibud wijt deze stijgingen aan de verhoging van het verplicht eigen risico bij zorgverzekering en de hogere huur- en energiekosten.

Lees meer op de website van Nibud

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief