Eenvoudige uitvoering Participatiewet gezocht

Voor het zomerreces moet het wetsvoorstel Participatiewet bij de Tweede Kamer binnen zijn. De wet moet per 1 januari 2014 ingaan. De Participatiewet doet echter nogal wat stof opwaaien en ligt al onder vuur nog voordat het wetsvoorstel gemaakt is. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verzamelt daarom ideeën die ervoor zorgen dat de uitvoering van de Participatiewet eenvoudig blijft.

De Participatiewet die in het regeerakkoord werd aangekondigd, stuit op nogal wat weerstand. De Tweede Kamer is bang dat vooral de bredere inzet van loondispensatie tot veel administratieve rompslomp gaat leiden. Tijdens de pilot loondispensatie is al gebleken dat dit instrument nogal bureaucratisch werkt voor de gemeente. Ook maakt de Tweede Kamer zich zorgen om het quotum arbeidsgehandicapten. Het is voor de ene werkgever veel lastiger om werk voor arbeidsgehandicapten te vinden dan voor de andere. Staatssecretaris Klijnsma overweegt daarom om flexibel om te gaan met het quotum, bijvoorbeeld door toe te staan dat een groep ondernemingen samen gemiddeld het quotum haalt.

Staatssecretaris Klijnsma heeft tijdens een overleg in de Tweede Kamer een oproep gedaan. Zij is op zoek naar goede ideeën die ervoor zorgen dat de uitvoering van de Participatiewet eenvoudig blijft. Over de invulling van de wet is nog overleg gaande tussen het kabinet en de sociale partners. De wet moet vóór de zomer bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

Bron: Arbo Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief