Eerste Kamer debatteert over Participatiewet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 24 juni 2014 gedebatteerd met staatssecretaris Klijnsma (SZW) over de invoeringswet Participatiewet. Tijdens het debat uitten vele senatoren hun zorgen over de verstrekkende gevolgen van de wet in combinatie met de forse bezuinigingen. De senatoren gaven aan liever meer tijd te hebben gehad om  dit wetsvoorstel nate behandelen. Toch was er brede steun voor de doelstellingen van de Participatiewet.

De Eerste Kamer maakte zich zorgen of het aantal van 30.000 beschutte werkplekken wel voldoende zijn en of ze gerealiseerd gaan worden. Volgens de staatssecretaris is de verwachting dat ongeveer 30.000 plekken nodig zijn. Het staat gemeenten overigens vrij om meer plekken te realiseren. Ze kunnen daarvoor het Participatiebudget inzetten.

Mantelzorgboete
Brede kritiek was er op de invoering van de mantelzorgboete. Het kabinet had eerder al toegezegd dat er, voor de definitieve besluitvorming, een onderzoek moet komen naar de gevolgen van de invoering. Senator Thissen (GL) greep terug op de lessen die uit de geschiedenis van de sociale zekerheid konden worden geleerd. Hij stelde dat de discussie rond de Participatiewet vooral langs de lijn van het geld werd gevoerd en niet langs de lijn van het belang van de mens.

Moties
Aan het eind van het het debat diende Elzinga (SP) een motie in om de mantelzorgboete pas in te voeren na uitdrukkelijke toestemming van de Eerste Kamer. Deze motie werd  door de staatsecretaris Klijnsma (SZW) ontraden. Ook twee andere moties om de taakstellende bezuiniging uit te stellen en de zorgplicht voor WSW’ers te behouden werden door Klijnsma ontraden.

De motie van senator Ester van de CU om jaarlijks de positie van de WSW-organisaties te evalueren en de Kamer daarover te rapporteren werd gesteund door D66, GroenLinks en SP. Staatssecretaris Klijnsma gaf aan dat zij hier niets op tegen heeft en het oordeel over de motie aan de Kamer laat.

De stemming over het wetsvoorstel en de moties vindt plaats op 1 juli 2014.

Bron: VGN

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief