Einde aan papierwinkel UWV bij langdurig zieke werknemer

Vanaf begin oktober 2014 kunnen werkgevers het re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag van hun werknemer online insturen. De uploadfunctie helpt daarbij, door precies aan te geven welke UWV-formulieren moeten worden aangeleverd. Bovendien krijgt u direct bevestiging dat de formulieren zijn aangekomen. 

Het WIA re-integratieproces (conform de Wet verbetering poortwachter) gaat gepaard met een wirwar aan formulieren die van tijd tot tijd ook nog eens wijzigen. Om de uitvoering te vereenvoudigen, heeft UWV in overleg met werkgevers en arbodiensten nieuwe formulieren ontwikkeld. Nieuw is verder dat de formulieren via internet mogen worden aangeleverd. Als alles goed gaat, zijn de nieuwe formulieren vanaf 3 oktober beschikbaar.

Onduidelijkheid over formulieren
In het re-integratieverslag staat alle informatie over de inspanningen van werkgever en werknemer om de medewerker bij ziekte weer te re-integreren. Het re-integratieverslag schrijf je weliswaar in enkelvoud, maar het bestaat in de praktijk uit een veelheid aan standaarddocumenten die de werkgever, werknemer en/of de arbodienst moeten invullen.

Het is erg belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, want UWV kan de werkgever een loonsanctie opleggen, als het oordeelt dat de werkgever te weinig heeft gedaan voor de re-integratie.

Einde aan ongeordende, onjuiste papieren
Voor veel werkgevers is het totaal onduidelijk welke informatie UWV nu precies nodig heeft voor een goede beoordeling van het Poortwachterproces. Daardoor ontvangt de uitvoeringsinstantie een overvloed aan ongeordende en soms onjuiste, papieren documenten. Ook krijgen werkgevers soms loonsancties opgelegd die misschien voorkomen hadden kunnen worden.

Via de uploadfunctie en de verbeterde digitale formulieren – die samen met werkgevers en arbodiensten zijn ontwikkeld – wil UWV duidelijkheid scheppen. Grootste verbetering is dat het re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag binnenkort elektronisch door werkgevers en arbodiensten kan worden aangeleverd.

Alleen werknemer mag medische informatie insturen
Vanaf 3 oktober kan de werkgever het re-integratieverslag online aanleveren via het werkgeversportaal. Punt van aandacht is dat een deel van het re-integratieverslag uit medische informatie bestaat, die alleen de werknemer mag aanleveren.

Als de werknemer niet wil dat de werkgever het re-integratieverslag online aanlevert, stuurt hij zelf het volledige verslag per post naar UWV toe. De werknemer moet hiervoor dan de kopieën gebruiken van de formulieren die hij van zijn werkgever en de arbodienst heeft gekregen.
Bron: Occure BV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief