Essaybundel over decentralisaties in het Sociaal Domein gepresenteerd

Minister Plasterk ontving op donderdag 21 januari uit handen van de voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) Han Noten het eerste exemplaar van de essaybundel “De decentralisaties in het Sociaal Domein: wie houdt er niet van kakelbont”.

De decentralisaties gaan volgens de TSD niet alleen over zorg, participatie en onderwijs maar ook, en misschien zelfs in de eerste plaats, om een andere relatie tussen burgers en overheid.

Aan zeven essayisten is gevraagd om hierop te reflecteren. Om de vraagstukken van diversiteit en bureaucratie, van samenwerking en democratie, van verantwoording en maatschappelijke opbrengsten nader te verkennen. Tineke Abma, René ten Bos, Herman van Gunsteren, Arjo Klamer, Pauline Meurs, Martijn van der Steen en Evelien Tonkens doen dat elk vanuit hun eigen expertise en discipline. De fotografe Janine Schrijver maakte een essay in beeld: haar foto’s zijn verspreid in de essaybundel te zien. Voorzitter Han Noten schreef het voorwoord.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief