Europa betaalt mee aan de re-integratie van langdurig werklozen

Het Agentschap SZW heeft een nieuw aanvraagtijdvak aangekondigd
voor Actie A van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen om mensen met een grote afstand tot werk betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een subsidiebudget van € 50 miljoen beschikbaar.

Doelgroep
ESF Actie A biedt subsidie aan gemeenten die bepaalde doelgroepen helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze doelgroepen zijn:

  • 55-plussers met een uitkering
  • Niet-uitkeringsontvangers
  • Arbeidsbelemmerden
  • Gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Ook jongeren die niet meer leerplichtig zijn, werkloos zijn en geen uitkering ontvangen (omdat zij bijvoorbeeld nog thuis wonen), kunnen deelnemen aan projecten binnen dit nieuwe aanvraagtijdvak

Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie kan vanaf 1 mei 2012 tot en met uiterlijk
31 december 2013 worden ingediend. Het budget van 50 mln. wordt mogelijk in het najaar van 2012 nog opgehoogd.

Aanvragen worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van € 50 miljoen is bereikt. Hierbij zijn datum en tijd van ontvangst van de aanvraag bepalend. Per aanvrager wordt er maximaal € 5 miljoen aan subsidie toegekend.

Onze Dienstverlening
Het opstellen van de aanvraag is complex en de eisen die vervolgens aan de administratievoering worden gesteld zijn vaak veelomvattend en tijdrovend. Ervaring leert dat sommige gemeente daarom van een aanvraag afzien en mogelijk de kans missen om voor de hiervoor genoemde doelgroepen het re-integratiebudget deels te financieren met ESF subsidie.

SV Land ondersteunt gemeenten bij het opstellen en indienen van de aanvraag en wij kunnen het vervolgproces voor u uit handen nemen. Samen met uw gemeente beoordelen wij allereerst of het zinvol en haalbaar is om een aanvraag in te dienen. Wellicht kunt u met meerdere gemeenten gezamenlijk subsidie aanvragen.

Vervolgens kunnen wij uw gemeente veel werk uit handen nemen, bijvoorbeeld door de inzet van een adviseur voor de ondersteuning bij het voorbereiden van het project, het verzorgen van de aanvraag, de inrichting van een beheersstructuur, het uitvoeren van de rapportages en het opstellen van procedures gericht op het verkrijgen en verantwoorden van de subsidie.

Hierbij kunt u ondermeer denken aan het:

  • opstellen en indienen van de aanvraag en het projectplan;
  • opzetten en bijhouden van de ESF-administratie en bewaken van deadlines, en
  • begeleiden bij een controlebezoek van Agentschap SZW.

SV Land beschikt over medewerkers met de vereiste expertise op het terrein van sociale zaken, re-integratieprojecten, subsidies en de administratieve verantwoording van projecten.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief