Evaluatie fraudebeleid WWB

In september 2014 zal Ipsos voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het onderzoek Kennis Verplichtingen en Detectiekans uitvoeren. Doel is na te gaan of uitkeringsgerechtigden bekend zijn met hun verplichtingen en hoe hoog zij de kans schatten dat het niet nakomen van verplichtingen opgemerkt wordt.

SZW wil met deze informatie haar beleid ter preventie van uitkeringsfraude evalueren. Het onderzoek betreft alle sociale zekerheidswetten. Voor het onderzoek heeft het ministerie contact gezocht met UWV, SVB, Divosa en VNG. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder grotere gemeenten. SZW vindt de medewerking van gemeenten van groot belang om zo naast de andere sociale zekerheidswetten ook de WWB op dit beleidsaspect te kunnen evalueren! De gemeenten zijn inmiddels ambtelijk al geïnformeerd. Ook de wethouders sociale zaken van de betreffende gemeenten worden nog geïnformeerd.

Aan (een steekproef van) WWB-gerechtigden zal een korte schriftelijke vragenlijst worden voorgelegd die ook online kan worden ingevuld. De antwoorden worden geanonimiseerd, deelname aan het onderzoek is vrijwillig en alle (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De gemeenten worden gevraagd een steekproef te trekken uit alle WWB-gerechtigden binnen de gemeente. Daarna stuurt Ipsos namens het ministerie de WWB-gerechtigden een uitnodiging voor het onderzoek. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de brief zelf, al dan niet namens de gemeente, te versturen.

Na het onderzoek krijgt elke gemeente specifiek te horen wat de kennis van WWB-gerechtigden is als het gaat om hun verplichtingen en hoe hoog zij de detectiekans inschatten. Desgewenst kan de gemeente ook een benchmark ontvangen van het resultaat van de gemeente met het resultaat van de andere deelnemende gemeenten en/of met het resultaat van de andere sociale zekerheidswetten (uitgevoerd door UWV en SVB).

De vragenlijst zal vergelijkbaar zijn met die van 2012. Het CBS verzorgde in 2012 de steekproef van WWB-gerechtigden. Download het rapport Kennis Verplichtingen en Pakkans van 2012 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief