Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) gepubliceerd

Minister Asscher informeert de Tweede Kamer over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet modernisering Ziektewet. In zijn brief schrijft hij onder andere: “Één van de doelen van de Modernisering ZW is dat de instroom in de ZW daalt en de uitstroom stijgt. Uit de monitor van UWV volgen de eerste aanwijzingen dat de verblijfsduur in de ZW is verkort sinds de invoering van de Modernisering ZW.”

“Een ander doel van de Modernisering ZW is dat de instroom in de WIA daalt. De eerste signalen geven aan dat de instroom in de WGA sinds de invoering van de wet is gedaald. Enige voorzichtigheid is hier op zijn plaats. Er zijn namelijk alleen instroomgegevens beschikbaar van ZW-gerechtigden die zich in het eerste kwartaal van 2013 hebben ziek gemeld.”

“In de survey wordt geconcludeerd dat ZW-gerechtigden die werkzaam zijn geweest bij eigenrisicodragers zichzelf meer kansen toedichten op de arbeidsmarkt, actiever zijn en vaker betaald werk hebben. Uit de monitor van UWV blijkt vervolgens dat de verblijfsduur in de ZW van ZW-gerechtigden die werkzaam zijn geweest bij eigenrisicodragers korter is dan die van ZW-gerechtigden die werkzaam zijn geweest bij publiek verzekerde werkgevers.”

“De bekendheid met het aangepaste ZW-criterium en de aangescherpte re-integratieverplichtingen is het grootst onder grote werkgevers, uitzendbureaus en eigenrisicodragers.”

Documenten
Download de kamerbrief en het volledige eindrapport hieronder

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief