Excuses Klijnsma voor gedupeerde ZZP’ers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft donderdag in de Tweede Kamer haar “oprechte excuses” aangeboden aan de groep ZZP’ers die in het verleden ten onrechte zijn beschuldigd van uitkeringsfraude. “Dit is niet goed gegaan. Diegenen die gedupeerd zijn, zitten met gebakken peren. Wij hechten er zeer aan nog een keer excuses aan te beiden”, zo stelde Klijnsma. Al eerder werd door de minister Henk Kamp excuses aangeboden in de langslepende zaak.

Ook liet Klijnsma weten dat de uitkeringsinstantie de gedupeerden actief gaat benaderen om hun strafblad via de Hoge Raad ongedaan te maken. “Het UWV moet ervoor zorgen dat deze mensen aan alle kanten geholpen moet worden.”

De zaak gaat om een groep van ongeveer 3000 mensen die voor juli 2006 vanuit de WW als kleine zelfstandige aan de slag gingen. De helft van deze groep werd ten onrechte beschuldigd van fraude.
Door verkeerde voorlichting van het UWV gaven zij hun indirecte uren, zoals reis- en administratie-uren, niet als gewerkte uren op.

Omdat ze wel zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst aanvroegen pleegden zij na een bestandsvergelijking volgens het UWV fraude, waarna ze een fikse boete moesten betalen en bovendien een strafblad opliepen.
Strafblad.

Paul Ulenbelt van de SP stelde in het debat dat het UWV de gedupeerden deze rechtsgang voor het ongedaan maken van het strafblad volledig uit handen zou moeten nemen. Volgens Klijnsma is hiervoor echter wel toestemming van persoon in kwestie nodig. “Een grote misstap van de overheid”, zo stelde Paul Ulenbelt van de SP in het debat. Ook andere Kamerleden uitten in het debat het ongenoegen over de ‘onvoorstelbare’ grote groep gedupeerden. “Er zijn kardinale fouten gemaakt.”

Ulenbelt herhaalde in het debat tevergeefs het verzoek zoals eerder door de vakcentrale FNV ook op NU.nl geuit om een schadevergoeding van 1000 euro voor de gedupeerden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief