Extra premiekorting voor alle doelgroepen banenafspraak

Vanaf 1 januari 2016 ontvangen werkgevers die een arbeidsbeperkte in dienst nemen 200 euro meer aan premiekorting dan nu. De mobiliteitsbonus wordt verhoogd van 1.800 naar 2.000 euro.

De extra euro’s zijn mogelijk omdat de groep scholingsbelemmerden, die ook valt onder de doelgroep banenafspraak, komt te vallen onder het lage bedrag van de premiekorting. Daardoor ontstaat er financiële ruimte om het bedrag van deze premiekorting voor de hele doelgroep banenafspraak met 200 euro te verhogen.

De verhoging premiekorting is een extra stimulans om werkgevers de stap te laten zetten om met arbeidsbeperkten in zee te gaan. Nu is een mobiliteitsbonus van maximaal 7.000 euro per jaar wel mogelijk voor mensen met een scholingsbelemmering en voor mensen met een Wajonguitkering, maar niet voor de hele doelgroep van de banenafspraak. Ook kan loonkostensubsidie op grond van de huidige wetgeving niet samengaan met een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus kan per persoon maximaal drie jaar worden toegekend, voor zo lang deze werknemer in dienst is.

Bron: HRpraktijk

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief