Financiële gevolgen niet doorgaan Werken naar Vermogen

De financiële gevolgen van het Lente-akkoord voor het dossier Werken naar Vermogen worden langzaam duidelijk. Een deel van het ontstane gat als gevolg van het niet doorgaan van het wetsvoorstel wordt gedekt uit de herstructureringsfaciliteit. Maar een deel van de middelen die gebruikt zijn om het fonds te vullen, staan nog op de begroting van het ministerie van SZW. Het gaat om de middelen voor de bonus begeleid werken, zo’n € 18 miljoen per jaar, die wordt afgeschaft. De VNG pleit voor het herinstellen van deze bonus, want het stimuleren van begeleid werken is een prima manier de herstructurering aan te jagen.

Als gevolg van het niet doorgaan van Werken naar Vermogen ontstond een gat van € 20 miljoen op de Wajong en van € 90 miljoen als gevolg van het niet doorgaan van de teruglopende rijkssubsidie in 2013 . De dekking voor dit totale gat van € 110 miljoen is gevonden. € 30 miljoen komt uit de herstructureringsfaciliteit, € 46 miljoen vanuit UWV en € 34 miljoen als intensivering vanuit het Lenteakkoord.

Eerder bekend Al eerder was bekend dat de Wet werken naar vermogen in de huidige vorm niet door zou gaan en dat in het Lente-akkoord is afgesproken € 34 miljoen in te zetten in 2013 om het gat als gevolg daarvan te dichten. Ook was al bekend dat de rijkssubsidie per plek op de sociale werkvoorziening op het niveau van 2011 zou blijven en dat de middelen voor de herstructureringsfaciliteit niet langer beschikbaar zouden zijn.  De bezuiniging op re-integratie van 400 miljoen per jaar, die al in 2012 was ingezet, blijft ongewijzigd.

 

Bron: VNG

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief