FNV start actie om WW-lek

Op 1 juli 2015 is een nieuw Dagloonbesluit ingevoerd. Dit besluit geeft regels voor het berekenen van het dagloon en is hiermee bepalend voor de hoogte van de WW-uitkering. Veel FNV-leden hebben aangegeven dat ze door dit besluit honderden euro’s per maand mislopen.

Minister Asscher heeft erkend dat er problemen zijn ontstaan voor werkzoekenden die niet het hele jaar gewerkt hebben of die met kleine of (sterk) wisselende inkomsten te maken hebben en heeft een reparatie toegezegd.

Actie
De FNV wil dat minister Asscher dit WW-lek repareert zodat iedereen recht houdt op een fatsoenlijk inkomen om van rond te komen. Op woensdag 9 maart buigt de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich over het nieuwe dagloonbesluit. De FNV biedt deze dag de minister en de Tweede Kamerleden een kritiekboek aan met persoonlijke verhalen van getroffenen.

Bron: FNV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief