Gedifferentieerde premie Ziektewet lager dan verwacht

Per 1 januari 2014 treedt de premiedifferentiatie van de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Werkgevers betalen al een individueel gedifferentieerde premie voor vaste werknemers in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 2014 betalen werkgevers ook een individueel gedifferentieerde premie voor flexibele werknemers in de Ziektewet en de WGA.

De gemiddelde gedifferentieerde premie die werkgevers in 2014 gaan betalen, bedraagt: 0,50% voor vaste werknemers in de WGA (een lichte daling ten opzichte van 2013), 0,34% voor flexibele werknemers in de Ziektewet en 0,17% voor flexibele werknemers in de WGA. De premies voor WGA-vast en Ziektewet worden alleen betaald door werkgevers die hiervoor publiek verzekerd zijn bij het UWV en geen eigenrisicodrager zijn. Voor WGA-flex is er nog geen mogelijkheid tot eigenrisicodragen, alle werkgevers betalen voor dit onderdeel de publieke premie.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief