De gedifferentieerde premies Werkhervattingskas 2018 zijn bekend

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren stijgen licht in 2018. Dat laat het UWV weten. 

De indeling in werkgeversklassen:

2018 2017 2016
Gemiddeld premieplicht loon € 32.800 € 32.200 € 31.900
Grens kleine/middelgrote werkgever € 328.000 € 322.000 € 319.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.280.000 € 3.220.000 € 3.190.000

Voor de WGA zijn de volgende premies en parameters vastgesteld:

Premies en parameters WGA 2018 2017 2016
Rekenpercentage 0,77% 0,76% 0,73%
Gemiddeld percentage 0,75% 0,74% 0,71%
Maximumpremie 3,00% 2,96% 2,84%
Minimumpremie 0,18% 0,18% 0,17%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,41% 0,39% 0,36%
Correctiefactor 1,42 1,47 n.v.t.

Voor de Ziektewet zijn de volgende premies en parameters vastgesteld:

Premies en parameters Ziektewet 2018 2017 2016
Rekenpercentage 0,45% 0,40% 0,39%
Gemiddeld percentage 0,41% 0,35% 0,36%
Maximumpremie 1,64% 1,40% 1,44%
Minimumpremie 0,10% 0,08% 0,09%
Gemiddeld werkgeversrisico 0,24% 0,22% 0,23%
Correctiefactor 1,45 1,42 1,30

Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 8,03%.

Bekijk het volledige Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief