Geen inkomensgrens voor Wmo

In december 2011 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtscollege in Nederland op sociale zekerheid, een belangrijke uitspraak over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gedaan.

De raad bepaalde dat gemeenten wel een eigen bijdrage mogen vragen voor Wmo-voorzieningen, maar géén inkomensgrenzen of besparingsbijdragen.

Bij steeds meer gemeenten komen cliënten met een inkomen boven 1 1/2 keer de bijstandsnorm (ca. € 1.800) niet meer in aanmerking voor vervoer binnen de Wmo. De CRvB heeft daar nu een stokje voor gestoken.

Op 31 januari heeft Tweede Kamerlid Tamara Venrooy (VVD) de staatssecretaris van VWS gevraagd of gemeenten een algemene inkomensgrens mogen hanteren in de Wmo. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten reageerde daarop dat dat inderdaad niet is toegestaan.

De CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten) heeft inmiddels een oproep gedaan aan regionale patiëntenorganisaties en belangenbehartigers op het Wmo-beleid. Zij zijn verzocht het Wmo-beleid in hun gemeente te toetsen aan het antwoord van de staatssecretaris en aan de recente uitspraak van de CRvB.
Als een burger een aanvraag indient bij het Wmo-loket, staat een goede integrale indicatiestelling voorop en het zoeken van een passende oplossing. Vervolgens kan de gemeente kijken of een eigen bijdrage mogelijk is.

Bron: ANBO

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief