Geen medisch beroepsgeheim bij fraude

ANP | Wie fraudeert met een uitkering kan binnenkort niet meer rekenen op het medisch beroepsgeheim. Ministers Schippers (Volksgezondheid) en Asscher (Sociale Zaken) willen de Wet op het medisch beroepsgeheim zodanig aanpassen dat verzekeringsartsen van het UWV een vermoeden van fraude kunnen melden zonder juridische risico’s. De bewindslieden hebben dit gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schippers vindt de bestaande Wet niet altijd even duidelijk. Ze denkt dat medische professionals vaak nog niet voldoende weten wat het beroepsgeheim precies omvat, en wanneer het doorbroken mag worden. Ze liet onderzoeken of het medisch beroepsgeheim vaker kan worden doorbroken. Aanleiding waren discussies na de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn, en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) en arbeidsongeschiktheiduitkeringen.

Gebrek aan kennis

De onderzoekers constateren een gebrek aan kennis en onduidelijkheid over de omgang met het medisch beroepsgeheim in verschillende situaties. Ze adviseren meer aandacht hiervoor in opleidingen en de beroepspraktijk. Ook zelfregulering, bijvoorbeeld met richtlijnen en protocollen kan de grenzen van het medisch beroepsgeheim verhelderen. Diverse beroepsorganisaties en koepels zijn hier al mee aan de slag.

Geen bescherming bij fraude

Minister Schippers vindt het onacceptabel dat het medisch beroepsgeheim fraude kan afdekken ten koste van middelen voor sociale zekerheid en zorg. Een wetswijziging vindt ze daarvoor noodzakelijk. Met de onderzoekers is de minister van mening dat iemand die fraudeert met voorzieningen uit algemene middelen de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet hoort toe te komen.

Onder de huidige wetgeving mogen artsen het medisch beroepsgeheim onder andere schenden bij moord, of bij een vermoeden van moord of bij een vermoeden van kindermishandeling. Schippers pleit ervoor dat beroepsgroepen meer aandacht besteden aan de omgang met het beroepsgeheim, bijvoorbeeld door cursussen te organiseren. Zo moeten medisch professionals beter geïnformeerd raken over wat ze wel en niet mogen doen met medische gegevens.

Goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft inmiddels een wetsvoorstel goedgekeurd waarin wordt geregeld dat medische gegevens van verdachten van een misdrijf ingezien kunnen worden als hij of zij weigert mee te werken aan een onderzoek naar de psychische gesteldheid.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief