‘Geen uitstel voor experimenten met bijstand’

Geen uitstel voor het experimenteren met regels in de bijstand. Dat signaal hebben wethouders uit vier steden afgegeven in een open brief aan SZW-staatssecretaris Jetta Klijnsma.

De wethouders Victor Everhardt (Utrecht), Mattias Gijsbertsen (Groningen), Erik de Ridder (Tilburg) en Dennis Gudden (Wageningen) uiten in de brief hun verbazing over het bericht, dat de datum waarop gemeenten mogen gaan experimenteren met hun bijstandsregels (1 januari 2017) niet zou worden gehaald. Klijnsma moet alles uit de kast halen om die datum wel te halen, vinden zij.

De vier gemeenten willen graag aan de slag met experimenten binnen de huidige Participatiewet, bijvoorbeeld door minder verplichtingen op te leggen, meer bijverdien mogelijkheden te creëren en meer vertrouwen en regie te geven aan bijstandsgerechtigden. Zij staan klaar om over zes maanden aan de slag te gaan.

‘We hebben experimenten voorbereid. Samen met het ministerie en onderzoekers zijn de juridische grenzen verkend en is er een wetenschappelijke beoordelingskader gemaakt dat garandeert dat de resultaten van alle experimenten vergelijkbaar zijn en daadwerkelijk laten zien wat wel en niet werkt. Wij zijn dan ook zeer verrast dat de staatssecretaris heeft gezegd dat 1 januari 2017 niet wordt gehaald’, zo staat in de brief.

De Tweede Kamer had in oktober 2015 de regering gevraagd ruimte te geven aan een variatie aan experimenten, zodat de effecten van verschillende interventies onderzocht kunnen worden. De huidige Participatiewet bevat volgens de wethouders een ingewikkeld systeem van re-integratieverplichtingen en hoge sancties die de eigen verantwoordelijkheid, regie en creativiteit van bijstandsgerechtigden beperkt. ‘In onze experimenten willen we dan ook onderzoeken of alternatieven beter werken. Met de te onderzoeken uitkomsten en inzichten uit de experimenten kunnen we de uitvoering van de Participatiewet beter, effectiever en efficiënter maken.’

De vier gemeenten willen alle onderzoeken wat er gebeurt als bijstandsgerechtigden geen arbeids- en re-integratieplicht meer hebben en daarmee zelf de verantwoordelijkheid krijgen om aan hun re-integratie te werken. Daarnaast willen ze onderzoeken wat het effect is als mensen meer van hun bijverdiensten mogen houden.

Zij roepen Klijnsma op om nog voor het zomerreces een Algemene Maatregel van Bestuur aan de Kamer te sturen die voldoende ruimte en recht doet aan de experimenten, zodat ze vanaf 1 januari van start kunnen. (LM)

Bron: VNG Magazine

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief