Geld voor gezond langer doorwerken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een offensief begonnen om duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten. Minister Kamp stelt ruim € 4 miljoen beschikbaar voor een grootschalig project met honderden bedrijven en organisaties. Investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers moeten eerder regel worden dan uitzondering en uiteindelijk tot verbeteringen leiden op de werkvloer. Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te delen. Minister Kamp en staatssecretaris De Krom hebben op 26 maart het startsein van dit offensief gegeven op het SZW-congres over duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven die nu al aantoonbaar werk maken van duurzame inzetbaarheid, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. De minister heeft Tex Gunning, lid van de Raad van Bestuur bij AkzoNobel, bereid gevonden als boegbeeld op te treden voor het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’.

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. De komende dertig jaar neemt de potentiële beroepsbevolking (volgens het CBS) met driekwart miljoen af. Het aantal ouderen neemt toe, het aantal mensen dat werkt wordt kleiner. Daarom moeten werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat zij voor elkaar aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.  Dat vraagt om langer doorwerken en brede  inzetbaarheid van werknemers. Daarom heeft het kabinet in 2011 met werkgevers en werknemers afspraken gemaakt waardoor mensen langer kunnen blijven doorwerken, zo nodig in een andere baan. Vitaliteit, mobiliteit en goede ondersteuning in de loopbaan zijn hierbij een belangrijk. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen op een goede en gezonde manier langer door kunnen blijven werken.

Een greep uit de activiteiten:

  • Het ministerie van SZW organiseert in het voor- en najaar van 2012 vier topontmoetingen met in totaal honderd aansprekende bedrijven en organisaties die op dit terrein aantoonbaar goed gepresteerd hebben. Het doel is de agenda voor de Nederlandse arbeidsmarkt van de toekomst te bepalen: wat zijn de succesfactoren? Hoe krijgen we alle werknemers zover dat ze zich inspannen voor hun duurzame inzetbaarheid?
  • Regio/branchemeetings: Kennis en ervaring van werkgevers en werknemers met duurzame inzetbaarheid wordt verspreid via door SZW georganiseerde regio/branchemeetings. Aansprekende praktijkvoorbeelden worden ingezet om andere bedrijven te verleiden ook te investeren in inzetbaarheid van werknemers.
  • Kennis uitwisselen tussen 4000 bedrijven die gebruikmaken van Europees subsidiegeld en die kennis overbrengen bij bedrijven die nog niets doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • Mkb faciliteren: Mkb-bedrijven die aan de slag willen met scholing, gezondheid, mobiliteit , worden met elkaar in contact gebracht, zodat ze vervolgens zelf aan de slag kunnen.
  • Gezond Bedrijf: Preventieve actie op fysieke en psychische belasting. Er komt een actieplan ‘gezondheid en bewegen’ gericht op MKB en laagopgeleiden.
  • Arbeidsmobiliteit: In het kader van arbeidsmobiliteit maken kabinet en sociale partners afspraken over de verdere invulling van het van-werk-naar-werk budget voor werknemers en intersectorale scholing.

Bron: Gezond in Bedrijf

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief