Gemeente Deventer vraagt Wwb’ers 20 uur te werken

Het college van burgemeester en wethouders in Deventer heeft een visie vastgesteld op wederkerigheid. Die visie is het uitgangspunt voor het toepassen van wederkerigheid in gemeentelijk beleid. Daarmee geeft het college concrete invulling aan het collegeprogramma, dat de titel “Iedereen doet mee” heeft.

Deze visie heeft ook betrekking op de Wwb. B&W: “Betaald werk is het beste maar zolang dat niet lukt, is het belangrijk mee te blijven doen. Meedoen blijkt goed voor mensen, het zorgt voor eigenwaarde en voor het ontwikkelen van vaardigheden. Bovendien zorgt het voor betere kansen op werk als straks de arbeidsmarkt weer aantrekt. De gemeente gaat daarom aan mensen in de bijstand vragen om tot 20 uur per week maatschappelijk nuttig werk te doen. In 2013 zal dat aan iedereen onder de 35 jaar gevraagd worden.”

Bron: Gemeente Deventer

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief