‘Gemeente houdt kosten tegenprestatie bijstand geheim’

Advocaat Ton Rhijnsburger heeft namens zijn cliënt Pieter Wondergem een verzoek bij de gemeente ingediend om inzage te geven in de kosten van het reïntegratieproject van Pieter. Dat meldt het KRO-programma De Monitor op haar website.

Pieter Wondergem prikt papier bij het Rotterdamse reïntegratiebedrijf SDW als tegenprestatie voor zijn bijstandsuitkering. Advocaat Rhijnsburger: ‘De gemeente zegt dat zo’n traject de gemeenschap zeker wat oplevert. Maar hoe zit die geldstroom van gemeente naar reïntegratieproject er dan uit?’ De advocaat wil nu van de gemeente opheldering van zaken.

Pieter Wondergem geeft overigens aan dat een tegenprestatie logisch is, maar zit geen nut in papier prikken en begrijpt niet hoe dit hem moet helpen om weer aan de slag te kunnen in een reguliere baan.

De gemeente wil de informatie niet prijsgeven omdat het zou gaan om ‘concurrentiegevoelige informatie’. Dat vindt Rhijnsburger onzin. ‘SDW is de enige partij die deze klus kan doen. Dus waarom is die informatie concurrentiegevoelig? Een bijstandsgerechtigde moet een deel van z’n privacy inleveren. Dan vind ik het redelijk om openheid van zaken te geven over het kostenplaatje. Het gaat wel om belastinggeld.’

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief