Gemeenten krijgen voorschot op bijstand voor asielinstroom

Gemeenten kunnen voor 2016 en 2017 een voorschot op hun reguliere bijstandsbudget aanvragen voor de bijstandskosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Dat voorschot heeft geen invloed op de berekening van de vangnetuitkering, die er is voor gemeenten die veel meer aan bijstand uitgeven dan begroot.

Het voorschot wordt op aanvraag verleend. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 25 november een aanvraagformulier opsturen. Dit formulier wordt op korte termijn door SZW beschikbaar gesteld via rijksoverheid.nl. Het voorgeschoten bedrag wordt verrekend met het bijstandsbudget dat gemeenten ontvangen in de daar op volgende jaren.

In het Bestuursakkoord en Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom voorfinanciert.

Het besluit dat dit regelt wordt nu ter advisering aan de Raad van State gezonden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief