Gemeenten luiden noodklok over strenge selectie UWV

Om het doelgroepenregister voor de Quotumwet te vullen, kunnen gemeenten cliënten aanmelden bij UWV voor een medische keuring. UWV hanteert hierbij het juridisch begrip “ziekte of gebrek”. Al decennia lang zijn er heldere arbeidsongeschiktheidscriteria die UWV hanteert om te bepalen of er sprake is van beperkingen. Regelmatig kwam het voor dat cliënten die door UWV arbeidsgeschikt werden verklaard en zich bij de gemeente melden voor bijstand direct werden ontheven van de sollicitatieplicht wegens “ziekte”. Deze vaststelling gebeurde zonder arbeidsongeschiktheidscriteria.

Het kwam aan op de persoonlijke opvatting van de klantmanager of arts om deze “ziekte” vast te stellen. Gemeenten gingen hier ruimhartig mee om. Schuldhulpverlening bijvoorbeeld kon leiden tot ontheffing van de arbeidsplicht. Dit was een individuele persoonlijke beoordeling van de klantmanager.

Het ontbreken van een uniform arbeidsongeschiktscriterium maakt dat gemeenten en UWV niet op één lijn zitten voor wat betreft het vullen van het doelgroepenregister.

Sociale Diensten werken dus zonder arbeidsongeschiktheidscriteria en lopen nu tegen het strenge juridisch begrip “ziekte of gebrek” dat UWV hanteert aan.

Uitkeringsinstantie UWV stelt volgens de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant te strenge eisen aan mensen om in aanmerking te komen voor de extra banen die worden gecreëerd voor zieken of gehandicapten en luiden nu de noodklok bij mevrouw Klijnsma.

De oplossing ligt voor de hand. Laten we een uniform arbeidsongeschiktheidscriterium vaststellen gebaseerd op de jarenlange UWV ervaring.

Redactie SV Café

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief