Gemeenten willen ook extra capaciteit voor aanpak fraude

De VNG en Divosa vinden dat gemeenten horen te delen in de uitbreiding van handhavingscapaciteit om meer werk te maken van fraudebestrijding. Gemeenten worden immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen WWB en de Participatiewet.

Het ministerie van SZW wil dat gemeenten en uitkeringsinstanties meer werk maken van fraudebestrijding en handhaving. Voor de hogere handhavingsinzet mogen de ketenpartners SVB, Inspectie SZW en UVW 260 mensen extra aanstellen. Dat moet € 189 miljoen euro opleveren.

Het is echter niet duidelijk hoe gemeenten de handhaving en fraudebestrijding moeten intensiveren. Bij het uitbreiden van de handhaving worden gemeenten niet betrokken. Daarover willen de VNG en Divosa in gesprek met het ministerie.

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief